Photobook Exhibition 2012

The first time in Vietnam, a big Photobook Exhibition was organized succesfully by Artclick with the sponsor of HP at The Continental Sài Gòn Hotel on 7/11/2013. 

 

Link : https://youtu.be/d_KsT617mX0

 

Link :  /gallery/artclick---trien-lam-photobook-07112012-70.html

 

Link :  Photobook chất lượng cao đã có mặt tại Việt Nam

Link :  Bước đột phá về loại hình Photobook tại Việt Nam

 

Link :  http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20121107/du-lich-bui-%E2%80%A6-qua-anh.aspx

 

Link :  http://kenh14.vn/xem-an-choi/tam-trieu-dang-lam-dai-su-hinh-anh-cho-photobook-20121026114416103.chn